10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี หน่วย : % ( 3 ปี, 5 … อ่านเพิ่มเติม 10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2563