โบรกเกอร์คาด THAI, NEX ติดเกณฑ์ Cash Balance

HoonSmart.com>>การบินไทย -บริษัทเน็กซ์ พอยท์ปรับตัวลงแรง  คาดติดแคชบาลานซ์