Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

จับตา !! การบริหารงาน “จีสตีล -จีเจ สตีล” ภายใต้กลุ่ม SSG-SYNERGY

จับตา !! การบริหารงาน “จีสตีล -จีเจ สตีล” ภายใต้กลุ่ม SSG-SYNERGY

HoonSmart.com>>จับตา การบริหารจีสตีล-จีเจ สตีล ยุค “กลุ่ม SSG และ Synergy” ส่งสัญญาณแปลก ๆ แจ้งข้อมูลข่าวตลาดหลักทรัพย์ไม่ชัดเจน  หรือไม่เข้าใจเกณฑ์ และ พรบ. หลักทรัพย์ และ พรบ. มหาชน 

วันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท จีสตีล ( GSTEEL)  และบริษัท จี เจ สตีล  (GJS )  มีการแจ้งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ ดูเผิน ๆ เหมือนเป็นการประกาศวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิร่วมประชุม   (XM) และกำหนดวัน-สถานที่ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่มีการแอบประกาศเรื่องการอื่น ๆ ที่ปกติบริษัทจดทะเบียนไม่ทำกัน

GSTEEL และ GJS ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ เช่น การยืดอายุค่าเสื่อมสินทรัพย์บริษัทที่สำคัญ มีผลต่อผลกำไรขาดทุนของบริษัท ก่อนการประกาศผลดำเนินงานประจำไตรมาส เพราะจีสตีล ประกาศเปลี่ยนนโยบายการตัดค่าเสื่อมสินทรัพย์แบบเส้นตรง (straight line) จาก 30 ปี เป็น 43.8 ปี ก่อนวันปิดงบไตรมาส 2 และผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบงบไตรมาส 2 และแสดงความเห็น แบบนี้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้แจ้งข่าว มีการตรวจสอบเกณฑ์การแจ้งข่าวหรือไม่

ถัดมาแค่ 2 วัน ในวันที่ 19 มิ.ย. เลขานุการบริษัท มีการแก้ไขข่าวว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดค่าเสื่อม ทางกรรมการบริษัทแค่อนุมัติในหลักการ แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าเสื่อม ยังต้องหารือกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่แน่นอนเช่นนี้ แต่ GSTEEL และ GJS กลับรีบแจ้งข่าว ไม่ทราบว่าหวังผลอะไร ผู้บริหาร ควรเข้าใจหลักการและเกณฑ์ การแจ้งข่าวที่มีผลต่อตัวเลขในงบการเงินโดยตรง

ปกติจะเห็นฝ่ายบริหารอธิบายเหตุการณ์สำคัญ หรือ นโยบายสำคัญในหน้างบ และอธิบายเพิ่มเติมในคำชี้แจงของฝ่ายจัดการ ( MD&A) เมื่อมีการเปิดเผยงบประจำไตรมาส แต่มีข้อสังเกตเล็กน้อย เกี่ยวกับราคาหุ้นของ GJS ในช่วง 1 ดือนที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีตลาด และ เลขานุการบริษัท แจ้งข่าวที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อผลประกอบการ ทั้ง ๆ ที่เป็นแค่หลักการ ที่ทางฝ่ายจัดการต้องรับไปดำเนินการต่อ และไม่ทราบว่าจะเป็นผลในไตรมาสไหน

นอกจากนั้น เลขานุการบริษัท GSTEEL แจ้งข่าวแบบไม่ชัดเจน ว่า ถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่ม SSG บอกกล่าวให้ชำระหนี้ กว่า 41 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากอะไร ในเมื่อผู้บริหารตามเอกสารการขอผ่อนผัน (white wash) ที่เปิดเผยเมื่อตุลาคม 2562 มีการชี้แจงชัดเจนกับที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ว่า กลุ่ม SSG จะสนับสนุนทางด้านการเงิน และแนะนำให้จ้าง Synergy หรือการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้า 6 คน เข้าร่วมบริหาร และดำเนินการทำแผน Business Turn around และไม่มีแผนนำ GSTEEL ออกจากตลาดหลักทรัพย์

ผ่านมาแค่ครึ่งปี Synegy บริหารตามเงื่อนไขเงินกู้ของ SSG แต่ SSG กลับมาบอกกล่าวให้ชำระหนี้ แบบนี้ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า ฝ่ายบริหารดำเนินธุรกิจแบบไหน ทำให้เงินกู้ผิดนัดชำระ ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี

นอกจากนี้ หุ้น GSTEEL ไม่กลับมาซื้อขายตามที่เคยชี้แจง กลับมีข่าวออกมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ต้นปี 2563 รวมถึงข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ที่อาจจะเข้าข่ายมาตรา 89/25 ของฝ่ายบริหาร จนปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า มีการแก้ไขอย่างไร

ทางผู้ถือหุ้น GSTEEL – GJS หวังว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์  จะทำหน้าที่ดูแลและกำกับ การบริหารงานของกลุ่ม SSG และ Synergy ว่าเป็นไปตามที่สัญญาหรือไว้ ตามเอกสารขอผ่อนผันการทำ tender (whitewash) ที่อธิบายไว้สวยหรู และขอให้ผู้ถือหุ้นโหวตผ่าน

สำหรับผลประกอบการของกลุ่ม จีสตีล และจีเจสตีล ที่ออกมา คงสะท้อนถึงความสามารถของผู้บริหารที่มาจากกลุ่ม Synergy ชัดเจนว่า 3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการแย่ลงเรื่อย ๆ จนทำให้เงินกู้ที่จีสตีล เพิ่งกู้มาในเดือน เมษายน และ กรกฎาคม 2562 ผิดนัดชำระหนี้ กว่า 41 ล้านเหรียญสหรัฐ