CCET ฟื้นยอดขายเดือนส.ค.แตะ 9.5 พันลบ. เพิ่ม 4.3% จากก.ค.

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือนส.ค.63 กวาด 9,558 ล้าบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากงวดปีก่อน เพิ่มขึ้น 4.3% จากเดือนก่อนหน้า หนุน 8 เดือนแรกยอดขาย 6.3 หมืนล้านบาท ลดลง 11.6%

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายเดือนส.ค.2563 จำนวน 305,789 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 9,558.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากเดือนส.ค.2562 มียอดขายจำนวน 294,192 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 9,060.10 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 4.3% จากเดือนก.ค.2563 มียอดขายจำนวน 293,228 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 9,057.95 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามทั้งปี 2563 ข้อมูล ณ 31 ส.ค.2563 มียอดขายรวม 2,005,430 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 63,062.42 ล้านบาท ลดลง 11.6% จากปี 2562 มียอดขายจำนวน 2,268,547 พันเหรียญสหรัฐ หรือ 71,528.55 ล้านบาท