SCB จับมือ SHIPPOP หนุน “ร้านค้าโซเซียล” เข้าถึงเงินกู้ออนไลน์

HoonSmart.com>> แบงก์ไทยพาณิชย์ จับมือ SHIPPOP หนุนร้านค้าโซเซียลเข้าถึงเงินกู้ออนไลน์เสริมทุนธุรกิจ ส่ง “สินเชื่อมณีทันใจ” ให้กู้ง่าย ผ่อนสบาย หมื่นละ 340 บาท/เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เดินหน้าเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์สามารถเข้าถึงสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จับมือ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (SHIPPOP) แพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดแคมเปญ SHIPPOP Digital Lending เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการโซเชียลคอมเมิร์ซ ลดข้อจำกัดการเข้าถึงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ด้วย “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 36 เดือน ผ่อนสบายเฉลี่ยเพียงหมื่นละ 340 บาทต่อเดือน

โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่อยู่บนแพลตฟอร์มมากถึง 30,000ราย สามารถขอสินเชื่อได้อย่างสะดวก โดยสามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนกับ SHIPPOP าแล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่องในรอบ 3 เดือนล่าสุดเท่านั้น ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพรองรับทิศทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ทั้งนี้ผู้ค้าออนไลน์ที่สนใจสามารถสมัคร”สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ”ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

ลงทะเบียนสินเชื่อได้ที่https://www.shippop.com/scb-loan/social-landingpage
ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท
ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางSCB LINE ConnectและแอปพลิเคชันSCB EASY
ลูกค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อและรับเงินผ่านแอปพลิเคชันSCB EASY