Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ศบศ.เอื้อตปท.ซื้อคอนโดฯ-กองทุนอสังหาฯ ลงทุน 5 ปี ห้ามขาย หวังพยุงราคา

ศบศ.เอื้อตปท.ซื้อคอนโดฯ-กองทุนอสังหาฯ ลงทุน 5 ปี ห้ามขาย หวังพยุงราคา

HoonSmart.com>>รัฐบาลอุ้มอสังหาริมทรัพย์ ศบศ.ปรับเกณฑ์ต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียม-กองทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมขยาย Smart Visa ก.ล.ต.หวังผลขยายฐานนักลงทุน ช่วยให้ราคาหน่วยลงทุนสอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการขายออก และผู้ประกอบการที่จะจัดตั้งกองทุนใหม่

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Permanent resident permit) และแนวทางการปรับปรุงมาตรการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ส่วนแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีประเด็นที่สำคัญ คือการพิจารณาเพิ่มประเภทคำขอ เพื่อเข้ามาลงทุนซื้ออาคารชุดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าที่กำหนด โดยห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคำขอ

สำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ของมาตรการ Smart Visa มีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ คือ (1) ปรับปรุงขอบเขตของกิจกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยให้รวมถึงการพัฒนา Startup Ecosystem และนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาอื่น นอกจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) เพิ่มเติมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่มีสัญญาจ้างงานในประเทศ (3) ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงบางกลุ่ม และการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและวุฒิการศึกษาของผู้บริหารระดับสูง และ (4) อนุญาตให้ผู้ถือ Smart Visa ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองได้ในบางกรณี

ด้านนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การปรับเกณฑ์ครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อกองทุนอสังหาฯมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีเพดานสูงสุดไม่เกิน 50% ของมูลค่ากองทุน ซึ่งมีผลทั้งกองทุนฯที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะจัดตั้งกองขึ้นมาใหม่  สามารถขยายฐานนักลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ในภาวะที่กำลังซื้อภายในประเทศอาจจะไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามข้อจำกัดที่ห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายใน 5 ปีนั้นอาจจะกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในขณะนั้นก็เป็นไปได้

“เกณฑ์นี้ออกมาเพื่อให้ราคาอสังหาฯและกองทุนอสังหาฯสอดคล้องกับมูลค่าที่แท้จริง และเป็นทางออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการขาย  และเป็นโอกาสของนักลงทุนรายใหม่ เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการสนใจจัดตั้งกองทุนอสังหาฯมากขึ้น” นางสาวจอมขวัญกล่าว