บลจ.กสิกรฯ คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 63 “ตราสารหนี้-RMF หุ้นไทย”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้าแชมป์กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 จากการประกาศผลรางวัล Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity) จากกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF) และรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในประเภทกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป (Fixed Income General) จากกองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ (KACB) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนับเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (ขวา) เดินทางเข้ามอบรางวัลให้แก่ วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) ณ ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่พหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้