DHOUSE จับมือ APM PST โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.นครสวรรค์

พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE  พร้อมด้วยสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ เสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) (PST) ร่วมนำเสนอข้อมูลหุ้น IPO แก่นักลงทุน ณ ห้องฟอรัม บอลรูม โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก