Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

เมืองไทยประกันชีวิตวางระบบ IT ขับเคลื่อนธุรกิจ-รองรับ IFRS9

เมืองไทยประกันชีวิตวางระบบ IT ขับเคลื่อนธุรกิจ-รองรับ IFRS9

“เมืองไทยประกันชีวิต” เตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสอดรับโลกยุคใหม่ วางใจใช้ระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร (ERP) บนระบบคลาวด์ และ ระบบการบริหารการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (EPM) บนระบบคลาวด์ ของออราเคิล พร้อมรับมือมาตรฐานบัญชี IFRS9

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และสอดรับกับโลกยุคใหม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับ ออราเคิล ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีคลาวด์โซลูชั่นที่ทันสมัยและใช้งานในระดับองค์กร พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีให้พร้อมรับโลกยุคดิจิทัล ด้วยการเลือกใช้ Oracle ERP Cloud และ Oracle EPM Cloud ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้านโยบาย “Customers @ the Heart” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความหลากหลายได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง ผ่านนวัตกรรมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด เราจึงต้องมีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยการพัฒนาระบบในครั้งนี้ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวางแผนและเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงินซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารต้นทุนในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพิ่มความคล่องตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย รองรับการเติบโตและการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี” นายสาระ กล่าว

จากรายงาน Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises ประจำปี 2561 ของการ์ทเนอร์ ระบุว่า ออราเคิล (Oracle ERP Cloud) เป็นผู้นำในกลุ่มนี้[1]อ้างอิงตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความครอบคลุมและความสามารถของฟังก์ชั่นการทำงานของโซลูชั่น รวมถึงการที่โซลูชั่นนี้มีระบบวิเคราะห์และระบบการรายงานพร้อมใช้งาน

นายลาร์ เฟเอสท์ หัวหน้าฝ่ายแอปพลิเคชั่น ออราเคิล ประเทศไทย กล่าวว่า ออราเคิลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อมั่นจากเมืองไทยประกันชีวิตในการใช้ Oracle Cloud Applications for ERP and EPM ซึ่งแพลตฟอร์มเพียงแพลตฟอร์มเดียวนี้ จะมอบระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจรบนบนระบบคลาวด์ กระบวนการด้านการเงินที่ทำงานบนระบบคลาวด์จะช่วยให้เมืองไทยประกันชีวิตมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ เข้าถึงและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และควบคุมด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝ่ายบริหารทุกฝ่ายได้รับรู้รับทราบข้อมูลได้ง่ายและตลอดเวลา ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจให้ได้รวดเร็ว