Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

“วรวรรณ ธาราภูมิ” ออกโรงหนุน โรงเรียนเข้าตลาดหุ้น

“วรวรรณ ธาราภูมิ” ออกโรงหนุน โรงเรียนเข้าตลาดหุ้น

“วรวรรณ ธาราภูมิ” บิ๊กบอส บลจ.บัวหลวง หนุนธุรกิจโรงเรียนเข้าตลาดหุ้น แนะแยกแยะการยกเว้นภาษีกับกำไร ชี้เป็นคนละเรื่องกับการเข้าตลาดหุ้น

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน กระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ให้ความเห็นถึงกรณีที่มีกระแสคัดค้าน บริษัท เอสไอเอสบี (SISB) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่า การเข้าตลาดหุ้น เป็นการหาทุนมาใช้ในกิจการ การไม่ให้ระบบการศึกษา เข้าถึงแหล่งทุน จะทำให้ resource หรือทุนในสังคม ไม่ได้ถูกจัดสรรให้กับการพัฒนาการศึกษา”

ส่วนเรื่องการเว้นภาษีเป็นคนละเรื่องกัน เพราะการเว้นภาษี เป็น public policy intervention เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน ประกอบกิจการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รัฐมีกลยุทธ์ มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงทางอ้อมแก่สาธารณะ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมองว่า การเว้นภาษีและการเข้าสู่แหล่งทุน กับการมุ่งทำกำไร ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย เพราะเอกชนย่อมแสวงหากำไรเพื่อความอยู่รอดเป็นปกติ การเว้นภาษี เช่น บีโอไอ ก็เป็นการจูงใจเพื่อให้ลงทุน และทุกบริษัทฯ ที่ได้บีโอไอ ก็มุ่งกำไรทั้งนั้น ในทางกลับกัน หากรัฐเว้นภาษี แต่ห้ามไม่ให้กิจการที่ได้เว้นภาษีเข้าถึงแหล่งทุน นั่นกลับเป็นนโยบายที่ขัดกัน เพราะตกลงจะจูงใจส่งเสริม แต่ไม่ให้ resources ให้เติบโต

“ถ้าบอกว่ากิจการที่ได้เว้นภาษี ต้องไม่เข้าถึงแหล่งทุน นั่นก็ต้องห้ามแม้แต่ธนาคารไม่ให้ปล่อยกู้กับธุรกิจที่ได้เว้นภาษีด้วย สถานศึกษามีมากมายหลายแห่ง มีทั้งรัฐและเอกชน คนมีทางเลือก อย่างไรก็ตาม การที่มีผู้ออกมาห้ามหรือคัดค้านก็ถือว่าเป็นผู้มีความหวังดี”