Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

CAZ เคาะราคาขาย 3.90 บาท เข้าเทรด mai ปลายม.ค.

CAZ เคาะราคาขาย 3.90 บาท เข้าเทรด mai ปลายม.ค.

“ซี เอ แซด” ขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น เคาะราคา 3.90 บาท/หุ้น เปิดจอง 8-15 ม.ค. พร้อมเข้าเทรด mai ปลายม.ค.นี้ ระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และลดดี/อี เพิ่มโอกาสในการระดมทุนมากขึ้น

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) หรือ CAZ เปิดเผยว่า CAZ เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ)จำนวน 80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท/หุ้น จากช่วงราคาที่ 3.60-4.10 บาท/หุ้น คาดว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้

รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) หรือ CAZ เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ)จำนวน 80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท/หุ้น จากช่วงราคาที่ 3.60-4.10 บาท/หุ้น คาดว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้

ทั้งนี้หุ้นที่เสนอขาย 80 ล้านหุ้น แบ่งเป็น การเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 64 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 11-15 ม.ค.นี้ และอีกจำนวน 16 ล้านหุ้น จะขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของทาคูนิฯ ในสัดส่วน 50 หุ้น ต่อ 1 หุ้น ระหว่างวันที่ 8-10 ม.ค.2562

นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ CAZ กล่าวว่า CAZ ระดมทุน เพื่อเพิ่มความสามารถของการรับงานในอนาคต ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร และลงทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจและการพัฒนาด้านไอที และยังช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลง ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินทุนมากขึ้นในอนาคต และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นาย

ซุง ซิก ฮอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CAZ เปิดเผยว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้ประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งยังมีเป้าหมายให้บริการรับเหมาก่อสร้างอย่างมืออาชีพ และมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการแปรรูป ประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล็ก ประกอบกับพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านวิศวกรรม มุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัท CAZ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน โดยช่องทางการรับงาน มีทั้งการให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการและจากบริษัทผู้รับเหมาหลัก โดยการให้บริการส่วนใหญ่เป็นงานที่มีความซับซ้อน และมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เข้มงวด จึงต้องอาศัยความชำนาญ