Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

“GSC”เข้าเทรด mai ต้นปี 62 หนุนหุ้นแม่ ACAP พุ่งฉิว 21%

“GSC”เข้าเทรด mai ต้นปี 62 หนุนหุ้นแม่ ACAP พุ่งฉิว 21%

ที่ปรึกษาทางการเงิน คาด”โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์”เข้าซื้อขายในตลาด mai ต้นปี 2562 จะนำเงินจากระดมทุนไปใช้ขยายสาขา และใช้เป็นเงินหมุนเวียน จัดสรรหุ้นไอพีโอให้บริษัทแม่ ACAP สัดส่วน 12 ต่อ 1 ดันราคา ACAP พุ่งแรง 21 %

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ( mai) ในช่วงต้นปี 2562

GSC ดำเนินธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และธุรกิจติดตามทวงหนี้ โดยมีบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP)เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน 99.99% หลังขาย IPO สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 64%

นายวรชาติ กล่าวว่า GSC จะขายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 36% ของจำนวนหุ้นหลังไอพีโอ แบ่งเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ ACAP จำนวนไม่เกิน 27 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 63 ล้านหุ้น

ด้าน นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACAP กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ม.ค.คณะกรรมการมีมติกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้น GSC ในอัตราส่วน 12 หุ้น ACAP ต่อ 1 หุ้น GSC และขึ้นเครื่องหมาย XB ในวันที่ 7 ก.พ. 2562 พร้อมกำหนดวันที่ 8 ก.พ. 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ACAP ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ GSC

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACAP กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปขยายสาขา ปรับปรุง พัฒนาอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการดำเนินงาน และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามแผนขยายงานในอนาคต

สำหรับการขยายสาขา เพื่อเพิ่มการให้บริการ และเป็นการกระจายความเสี่ยงทั้งในด้านของการจัดหาพนักงาน และการเป็นศูนย์การให้บริการสำรอง (Back-up Site) ในกรณีที่สาขาอื่นๆ เกิดเหตุที่ไม่สามารถทำงานได้ โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งขยายสาขาในกรุงเทพเพิ่มอีก 1 สาขา คาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนที่นั่งสูงสุด 300 ที่นั่ง และมีแผนขยายสาขาเพิ่มในต่างจังหวัด อีก 2 สาขา อาทิ ราชบุรี และสุพรรณบุรี เป็นต้น

ส่วนการดำเนินงาน นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า GSC มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีรายได้จากการให้บริการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 105.83 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4.58 ล้านบาท ปี 2559 มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 135.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 24.89 ล้านบาท ปี 2560 มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 151.53 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 26.16 ล้านบาท ขณะที่ในงวด 9 เดือนแรกปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 114.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8.90 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้น GSC ให้กับผู้ถือหุ้น ACAP ส่งผลให้ราคาหุ้น ACAP ดีดขึ้นแรง ปิดที่ 3.90 บาทพุ่งขึ้น 0.68 บาทหรือ 21.12% สำหรับการซื้อขายครึ่งวันเช้า 28 ม.ค. 2562