Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

“เมืองไทยประกันชีวิต” ให้พนง.ท้อง-ภูมิแพ้ทำงานอยู่บ้านเลี่ยงฝุ่น

“เมืองไทยประกันชีวิต” ให้พนง.ท้อง-ภูมิแพ้ทำงานอยู่บ้านเลี่ยงฝุ่น

เมืองไทยประกันชีวิต ห่วงสุขภาพพนักงาน ออกมาตรการดูแลอย่างใกล้ชิด จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ให้พนง.ท้อง-ภูมิแพ้ทำงานอยู่บ้านได้ รวมถึงพนง.ต้องดูแลบุตร หลาน หลังโรงเรียนสั้่งหยุดเรียน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน การอนุญาตให้พนักงานที่มีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์ พนักงานที่เจ็บป่วย เป็นโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ หรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือโรคประจำตัวที่มีผลเนื่องมาจากฝุ่นละอองเป็นพิษ หรือพนักงานที่มีอาการไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ รวมไปถึงพนักงานที่จำเป็นต้องดูแลบุตร ที่ไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถลา หรือปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้

สาระ ล่ำซำ

“บริษัทฯ มีความห่วงใยเพื่อนพนักงานอย่างยิ่ง โดยมีการให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง PM2.5 โดยให้หมั่นสังเกตอาการด้านสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง เช่น หากมีอาการไอ ระคายเคืองตามากจนผิดปกติ ขอให้ปรึกษาแพทย์ และหากจำเป็นต้องออกนอกอาคาร โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองหนาแน่น ให้สวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีคลีนิคเมืองไทยคอยให้บริการแก่พนักงานที่ต้องการใช้บริการ” นายสาระ กล่าว