Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

แอสเซท พลัส ออกกอง ASP-IHEALTH เน้นหุ้นธีม “อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์”

แอสเซท พลัส ออกกอง ASP-IHEALTH เน้นหุ้นธีม “อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์”

HoonSmart.com>>บลจ.แอสเซท พลัส เปิดตัวกองทุน “ASP-IHEALTH” ลงทุนหุ้นไบโอเทค-ดิจิตัล เฮลธ์แคร์ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้ลงทุน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ กับธีมแห่งอนาคต Innovative Healthcare เปิดขาย IPO ตั้งแต่ 14-27 มี.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

นายรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนเปิดแอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH) ซึ่งเป็นบริบทใหม่แห่งการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจลงทุนในกลุ่ม Healthcare ที่ผสมผสานระหว่างความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และความสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีอย่างลงตัว

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Biotechnology เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต และส่งผลให้เกิดนวัตกรรมมากมายที่มีบทบาทสำคัญทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังเน้นลงทุนในบริษัทที่ใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ต่อยอดในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาการรักษา เช่น บริษัทที่พัฒนาแพลทฟอร์มที่ใช้สำหรับในการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ทางไกล บริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัด เป็นต้น

“บริษัทฯ ได้คัดเลือกบริษัทต่างประเทศที่มีความเหมาะสมและเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ได้แก่ Janus Henderson investor สำหรับการลงทุนใน Biotechnology ซึ่งเป็น Sector ที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกหุ้น ซึ่งทีมลงทุนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวกับ Biotechnology โดยตรง และ Credit Suisse ที่มีประวัติยาวนานในวงการการลงทุน ปัจจุบันเป็นบริษัทเดียวในโลกที่มีกองทุนในหุ้นกลุ่ม Innovative Healthcare ซึ่งเน้นลงทุนในกระแสการวิวัฒนาการของวงการสุขภาพ โดยจะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Healthcare ที่มีวิวัฒนาการมาจากการพัฒนาขึ้นของนวัตกรรม ซึ่งเป็นธีมการลงทุนแตกต่างไปจากการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วๆไปอย่างชัดเจน”นายรัชต์ กล่าว


กองทุน ASP-IHEALTH จะลงทุนในกองทุน Janus Henderson investor Biotechnology Fund และ Credit Suisse Global Digital Health Equity Fund ในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นายรัชต์ กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้จ่ายด้านสุขภาพมีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับในอดีต โดยปัจจัยหลักที่เข้ามาสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว ได้แก่ การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่าวัยอื่น ๆ ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดโรค และก่อให้เกิดอัตราการใช้จ่ายในด้านสุขภาพที่มากขึ้น

นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของระดับเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการรักษารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายขอบเขตการรักษาไปสู่โรคที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อน กระตุ้นให้เกิดอัตราการเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพโดยรวมจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้บริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในขอบเขตดังกล่าว ได้รับอานิสงส์เชิงบวก และมีมูลค่าเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

“ทิศทางของเทรนด์ดังกล่าวยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผมมองว่าหุ้นในกลุ่ม Healthcare จึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว อีกทั้งยังมีมูลค่าพื้นฐานที่ยังไม่สูงเกินไป จึงเหมาะแก่การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต”นายรัชต์ กล่าว

นายคมสัน ผลานุสนธิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บลจ.แอสเซท พลัส กล่าวว่า สำหรับผลตอบแทนคาดหวังในระยะยาวประเมินว่าไม่น้อยกว่า 15% ต่อปี เพราะหุ้นในทั้ง 2 กลุ่มที่ลงทุนเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่สูง โดยคาดหวังว่าจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 300 – 500 ล้านบาท ในครั้งนี้

สำหรับผู้สนใจลงทุนสามารถจองซื้อครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 14-27 มีนาคม 2562 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายหลัง IPO ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึง 15.30 น. โดยกองทุนมีขนาด 3,000 ล้านบาท