Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ตลาดปลดล็อคหุ้น SP 3 เดือน เปิดเทรด 1 เดือน – บจ.ถูกไล่ออกให้หนี 7 วัน

ตลาดปลดล็อคหุ้น SP 3 เดือน เปิดเทรด 1 เดือน – บจ.ถูกไล่ออกให้หนี 7 วัน

HoonSmart.com>>นักลงทุนเตรียมเฮ! ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าแผนปฎิรูปหลักเกณฑ์ เฟสแรกเริ่มผ่อนเกณฑ์ SP กรณีบจ.ไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบ หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หุ้นถูกห้ามเทรดนาน 3 เดือน จะเปิดให้ซื้อขายได้ 1 เดือน ตั้งเงื่อนไขซื้อด้วยแคชบาลานซ์ ส่วนหุ้นที่ถูกเพิกถอน เปิดให้ซื้อขาย 7 วันก่อนถูกไล่ออกจากตลาด จากที่ผ่านมาถูกแช่แข็งมานานหลายปี เริ่ม 1 เม.ย. 2562 SSI มีรายย่อยถือหุ้น 50% ถูกเบรคมาตั้งแต่ปี 2559 PAE ห้ามซื้อขายมานาน ใกล้ถูกตะเพิดขอต่อเวลาแก้ปัญหาถึงปี 2563

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปกฎเกณฑ์ ประเดิมด้วยการปรับเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว หรือการขึ้นเครื่องหมาย “SP” (Suspension) เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP” เป็นเวลานาน และก่อนถูกเพิกถอน รวมทั้งปรับเกณฑ์เพื่อลดความซ้ำซ้อนและให้สอดคล้องกับเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. )หลังรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562

กรรมการและผู้จัดการตลาด กล่าวว่า การเดินหน้าปฏิรูปกฎเกณฑ์ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยยังคงความสมดุลด้านประสิทธิภาพในการกำกับดูแล เริ่มด้วยการปรับปรุงเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย “SP” โดยเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราว หลังจากที่หลักทรัพย์ถูกห้ามซื้อขายมาแล้วระยะหนึ่ง กรณีที่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อ หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนหลักทรัพย์จะถูกเพิกถอน โดยกำหนดมาตรการจำกัดความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในช่วงที่เปิดซื้อขายดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระของ บจ. ในขณะที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลที่สำคัญเช่นเดิม ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์บริษัทโฮลดิ้ง( Holding Company) และบริษัทดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Company) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกณฑ์ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในวงกว้าง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฎิรูปหลักเกณฑ์ในเฟส 2 ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ บจ. การซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทสมาชิก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้

แหล่งข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า เกณฑ์ SP ที่ได้รับการผ่อนปรน กรณีหุ้นถูก SP นาน 3 เดือน นักลงทุนมีโอกาสซื้อขาย 1 เดือน มีเงื่อนไขว่าซื้อด้วยบัญชีแคชบาลนซ์ ส่วนกรณีบริษัทถูกเพิกถอน นักลงทุนมีโอกาสซื้อขาย 7 วันก่อนบริษัทถูกไล่ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน แตกต่างจากที่ผ่านมา จะถูกห้ามการซื้อขายนาน หรือไม่มีกำหนดสำหรับบริษัทบางแห่ง เพราะบริษัทไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้นักลงทุนเสียหายจำนวนมาก

ปัจจุบันมีหุ้นที่ถูก SP จำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI)มีนักลงทุนรายย่อยจำนวน17,424 ราย ถือหุ้นสัดส่วน 50% ของทุนเรียกชำระแล้ว หุ้นถูกห้ามการซื้อขายมาตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา

จุดเริ่มต้นของ SSI เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ถูกสั่งห้ามซื้อขายตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2559 พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2559 ทั้งนี้ได้กำหนดให้ SSI แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในวันที่ 25 มี.ค. 2559 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบริษัทจะทำแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเสนอผู้ถือหุ้นหรือจะฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีโอกาสซื้อหรือขายได้อีกระยะหนึ่งในระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 2559 ถึง 26 เม.ย. 2559 ก่อนที่จะสั่งห้ามซื้อหรือขายในวันที่ 27 เม.ย. 2559 จนกว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ SSI ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า SSI อยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2559 ศาลได้มีคำสั่งให้ SSI ฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้ SSI เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

ล่าสุด SSI เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3) และครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว และบริษัทได้ขอขยายเวลาจนถึงวันที่ 25 ก.พ. 2563 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ ส่วนบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) หรือ PAE ขอต่อเวลาแก้ไขจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2563

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ( IFEC ) กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ตลาดหลักทรัพย์ ให้โอกาสกับผู้ที่เดือดร้อน ติดหุ้น SP มีทางออกได้ซื้อขายหุ้นตามราคาตลาด ถือเป็นแนวคิดที่ดีมาก