Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

บลจ.ยูโอบี ส่งกอง RMF ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นขนาดกลาง-เล็ก

บลจ.ยูโอบี ส่งกอง RMF ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นขนาดกลาง-เล็ก

HoonSmart.com>>บลจ.ยูโอบี เปิดตัว “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF)” เน้นหุ้นขนาดกลางและเล็กในญี่ปุ่น มองโอกาสเติบโตได้ดี เพิ่มทางเลือกหลากหลายให้นักลงทุนจัดพอร์ตกองทุน RMF

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ยูโอบีได้ออกกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Equity Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 17 – 26 เม.ย.2562

บลจ.ยูโอบี มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยในปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัวได้ 1% เร่งตัวขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 0.8% (IMF , เมษายน 2562) จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวจากนโยบายภาครัฐที่ผลักดันการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้อัตราการว่างงานซึ่งอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 38 ปี ส่งผลให้อัตราค่าจ้างแรงงานมีการปรับขึ้นและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ภาคครัวเรือน ปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงแข็งแกร่งสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กยังสามารถเติบโตได้ดีควบคู่ไปกับการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ

ปัจจุบันบลจ.ยูโอบีมีกองทุนหุ้นญี่ปุ่น 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) และกองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (JSM) ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก United Japan Small And Mid Cap Fund โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นที่มีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์โดดเด่นแตกต่างจากกองทุนตราสารทุนญี่ปุ่นอื่นที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ อีกทั้ง Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) ของกองทุนหลัก เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีทีมวิจัยการลงทุนที่เน้นการวิเคราะห์บริษัทญี่ปุ่นและกลุ่มบริษัทใน Asia-Pacific และมีประสบการณ์ลงทุนเชิงรุกในการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) มากกว่าสิบปี ดังนั้นพอร์ตการลงทุนจึงเน้นหุ้นขนาดเล็กถึงกลางที่ผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ

กองทุน UOBSJSM และ JSM เปิดขายตั้งแต่ปี 2557 มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้งสองกองทุนจัดอยู่ในกลุ่มกองทุนตราสารทุนประเทศญี่ปุ่น (Japan Equity) ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด (Top Quartile) เกือบทุกช่วงเวลา (ที่มา: Morningstar Thailand ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2562) อีกทั้งกองทุน UOBSJSM ยังได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว และปัจจุบันเป็นสองกองทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดของกองทุน UOBSJSM และ JSM รวมกันแล้วสามารถเติบโตกว่า 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน* (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 2562)

“ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากสองกองทุนญี่ปุ่นดังกล่าว บลจ. เล็งเห็นโอกาสในการนำเสนอกองทุนตราสารทุนญี่ปุ่นในรูปแบบกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณ พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บลจ. จึงมีความมั่นใจนำเสนอ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF)” เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน และเชื่อว่าเป็นโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว” นางสาวรัชดา กล่าว

กองทุน UJSMRMF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Equity Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Japan Small And Mid Cap Fund (กองทุนหลัก) จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) กองทุนหลักมีประวัติดีเด่น สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า MSCI Japan SMID Cap Index (ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน อยู่ที่ 11.96% เทียบกับ MSCI Japan SMID Cap Index ที่ 7.62% (ที่มา: Bloomberg และ UOBAM ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2562)”

“จากสภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ชะลอตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว กองทุน UJSMRMF จึงถือเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังจะสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ”นางสาวรัชดา กล่าว