บลจ.บัวหลวง ตั้งกอง REIT ลงทุนศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มูลค่า 1.1 หมื่นล.

บลจ.บัวหลวง ร่วม “เค. อี. รีท แมเนจเมนท์” ตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) รูปแบบใหม่มีผู้จัดการกอง 2 รายร่วมกันบริหาร ประเดิมลงทุนครั้งแรกในศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ 10 โครงการ มูลค่าสินทรัพย์ 11,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการแปลงสภาพกองทุนอสังหาฯ CRYSTAL