Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ก.ล.ต.เชือดมาร์เก็ตติ้ง เทรดหุ้นแทนลูกค้าร่วม 5 ปี กว่า 800 ล้านบาท

ก.ล.ต.เชือดมาร์เก็ตติ้ง เทรดหุ้นแทนลูกค้าร่วม 5 ปี กว่า 800 ล้านบาท

ก.ล.ต. ลงแส้ มาร์เก็ตติ้ง ” ตฤน นิลุบลวันเดชา”   สังกัดบล. กสิกรไทย  สั่งพักงาน  3 เดือน 22 วัน โทษฐานซื้อขายหุ้นแทนลูกค้า เตือนนักลงทุน หากพบการซื้อขายที่ตนเองไม่ได้สั่ง  ต้องปฏิเสธหรือทักท้วงทันที ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2555 นายตฤน นิลุบลวันเดชา หรือชื่อเดิม สุรเดช เอกโรจนปรีชา สังกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย     เป็นผู้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยลูกค้ารับทราบและได้ชำระค่าซื้อและรับค่าขายหลักทรัพย์ โดยไม่ได้ทักท้วง  มีมูลค่าซื้อขายรวม มากกว่า 800 ล้านบาท

การกระทำของนายตฤน  พิจารณาได้ว่า เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบ เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ซึ่งถือว่าผู้แนะนำการลงทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบ

เป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน เป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุน ไม่ควรยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุน ตัดสินใจซื้อขายแทน และควรทักท้วงการซื้อขาย ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง รวมทั้งหมั่นตรวจสอบรายการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งให้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบการซื้อขายที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่ง ควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น