Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ลุ้นตลท.ทบทวนเกณฑ์ปล่อยผีหุ้น SP – ก.ล.ต.ส่งจดหมายให้สนใจเสียงค้าน EARTH

ลุ้นตลท.ทบทวนเกณฑ์ปล่อยผีหุ้น SP – ก.ล.ต.ส่งจดหมายให้สนใจเสียงค้าน EARTH

HoonSmart.com>>บิ๊กตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงจะต้องคิดให้หนักขึ้น และหยิบยกเกณฑ์การปล่อยให้หุ้นที่ถูก SP ห้ามการซื้อขายนานเกินกว่า 3 เดือน ภายใต้ 3 เงื่อนไข กลับมาซื้อขายชั่วคราว มาพิจารณาและทบทวนอีกครั้ง ก่อนที่จะประกาศรายชื่อ 20 มิ.ย.นี้ เพื่อให้เริ่มซื้อขาย วันที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นเวลา 1 เดือน

หลังจาก “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ทำหนังสือลงวันที่ 13 มิ.ย. 2562 ถึง “ภากร ปีตธวัชชัย” กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งอยู่ระหว่างการทำภารกิจในต่างประเทศ ว่า สิ่งที่นักลงทุน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ร้องคัดค้านการเปิดซื้อขายหุ้นชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

“ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตุของผู้ถือหุ้น EARTH หลายเรื่อง มีประเด็น และเป็นข้อเท็จจริง โดยเฉพาะเรื่องการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน เปิดให้มีการใช้ข้อมูลภายใน สร้างความได้เปรียบในการซื้อขายหุ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อนักลงทุนทั่วไป”

ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้น EARTH ตั้งข้อสังเกตุ กระบวนการออกกฎหมายที่จะบังคับใช้กฎเกณฑ์นี้ ยังไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อร่างกฎเกณฑ์เสร็จแล้ว จะต้องทำประชาพิจารณ์ ก่อนแล้วลงนามจึงจะประกาศใช้ได้ ซึ่งในความเป็นจริง แม้ว่าหลักเกณฑ์นี้ จะมีทำประชาพิจารณ์แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เป็นไปได้หรือไม่ ที่ตลาดหลักทรัพย์จะมีการเปิดประชาพิจารณ์อีกครั้ง

ทั้งนี้หากตลาดหลักทรัพย์ยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ด้านการปฎิรูปกฎเกณฑ์ อนุญาตให้ซื้อขายหุ้นที่ถูก SP ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจจะสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนบางกลุ่ม หรือเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นโอกาส เอารัดเอาเปรียบผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะเปิดการซื้อขายได้ ซึ่งอาจจะถือว่า “เป็นการกระทำที่ประมาทเลินเล่อ” เมื่อมีเสียงทักท้วงแล้ว จะต้องนำมาทบทวนว่าเป็นความจริงหรือไม่ ”

การเปิดให้หุ้นทื่ถูก SP ยาว ภายใต้ 3 เงื่อนไข คือ 1. ไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 2. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงินและไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน และ 3. ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว ก็เป็นคำตอบได้ส่วนหนึ่งว่า มีความไม่เป็นธรรมในการเปิดซื้อขายหุ้นชั่วคราวครั้งนี้

นักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยเสียเปรียบอยู่ร่ำไป  หากตัดสินใจขายหุ้นออกมารวมๆกันจำนวนมาก อาจจะนำไปสู่การถูกเทคโอเวอร์ก็เป็นไปได้สูงเช่นกัน

ดังนั้นก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะเดินทางปฎิรูปกฎเกณฑ์ครั้งนี้ จะต้อง “ฟัง” เสียง ทักท้วงบ้าง  และควรหยิบยกมาพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง ก็ไม่สาย หากจะเปิดซื้อขายหุ้นที่ถูก SP ยาว  เป็นการชั่วคราวในอนาคต !!!

อ่านประกอบ

POLAR ชงข้อมูลนักลงทุน ตัดสินใจซื้อขาย 1 ก.ค.นี้