Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

WHA กำไรทะยาน 247% มั่นใจครึ่งหลังโตต่อ จ่อเซ็นสัญญาล็อตใหญ่

WHA กำไรทะยาน 247% มั่นใจครึ่งหลังโตต่อ จ่อเซ็นสัญญาล็อตใหญ่

HoonSmart.com>> “ดับบลิวเอชเอฯ” ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิ 1,052 ล้านบาท โตกว่า 247% หลังโอนที่ดินได้ประมาณ 600 ไร่ ครึ่งปีแรก ธุรกิจไฟฟ้าเดินเครื่องปกติ ธุรกิจสาธาณูปโภครายได้เพิ่ม หนุนครึ่งปีกำไร 1,459 ล้านบาท มั่นใจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง จ่อเซ็นสัญญาลูกค้าล็อตใหญ่ พร้อมเจรจาร่วมทุนพันธมิตรเวียดนามและเตรียมขายทรัพย์สินเข้า 2 กองทรัสต์มูลค่ารวม 6,200 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 4/62

จรีพร จารุกรสกุล

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ผู้นำธุรกิจแบบครบวงจร ด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 3,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% และมีกำไรสุทธิ 1,052 ล้านบาท เติบโตกว่า 247%

กำไรเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการโอนที่ดินได้ประมาณ 600 ไร่ ตามการขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจจากการได้รับอานิสงค์จากสงครามการค้าโลก ที่มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังไทย อีกทั้งการสนับสนุนของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ผลักดันต่อภาพรวมการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้ในธุรกิจสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและให้บริการน้ำตามความต้องการใช้น้ำของโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามจำนวนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ทยอยการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีการเปิด COD ของโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมคือ โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และโครงการเก็คโค่-วัน กลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติหลังจากที่ปิดปรับปรุงไป 39 วันในไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรก มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 6,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% และมีกำไรสุทธิ 1,459 ล้านบาท เติบโตกว่า 35%

น.ส.จรีพร กล่าวว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2562 ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2562 ยังมีลูกค้าที่รอเซ็นสัญญาเช่าคลังสินค้าจำนวนมากซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 250,000 ตารางเมตร ได้รับอานิสงค์จากการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce กอปรเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่นิคมฯ ของ WHA Group ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ และสงครามการค้าที่ยืดเยื้อของสหรัฐอเมริกา และจีน

สำหรับความชัดเจนด้านการลงทุนในเวียดนามของ WHA Group นั้น บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น โดย WHA Group ได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 34ของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท Duong River Surface Waterplant JSC (SDWTP) ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายน้ำประปาในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิต 54,750,000 ลูกบาศเมตรต่อปี และอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 109,500,000 ลูกบาศเมตรต่อปี มีกำหนดการแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 รวมถึงบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาการร่วมมือทางธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับพันธมิตรในประเทศเวียดนามด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ธุรกิจบริการด้านพลังงาน บริษัทฯ มีการพัฒนาการให้บริการต่างๆเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงโครงการ Solar Rooftop ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเซ็นสัญญาดำเนินการแล้ว 14.50 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับเป้าการให้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต

พร้อมกันนี้บริษัทฯ เตรียมแผนการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) มูลค่า 4,880 ล้านบาท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (กองทรัสต์ HREIT) มูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 4/2562 และไตรมาส 1/ 2563 ตามลำดับ