10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี หน่วย : %   &nb … อ่านเพิ่มเติม 10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ก.ค. 2562