Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

INSET ไอพีโอ เต็มรส-ครบเครื่องเทคโนโลยี

INSET ไอพีโอ เต็มรส-ครบเครื่องเทคโนโลยี

HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นไทยแม้การเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้น ยังไม่ไปไหน แต่บรรยากาศของตลาดของหุ้นไอพีโอเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นว่า ปัจจุบันมีทั้งหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก เดินหน้าเตรียมระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวนมาก

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า มีบริษัทที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) พิจารณาจำนวน 21 บริษัท และแต่ละบริษัทดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือไอที การผลิตอาหาร อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น

ในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีแต่ทรง ๆทรุด ๆ แบบนี้ หากจะเลือกลงทุนหุ้นไอพีโอ คงต้องคัดสรร และเน้นที่คุณภาพเข้มข้น ครบเครื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และความเสี่ยงต่ำ ถือลงทุนได้อย่างปลอดภัยในยามตลาดหุ้นผันผวนแรง

                                            ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต

บริษัท อินฟราเซท ( INSET )  เป็นหนึ่งในหุ้นไอพีโอ ที่มีความน่าสนใจ เพราะมีความครบเครื่องในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีแนวโน้มการเติบโตดี และรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสู่ยุค 5G ขณะเดียวกันภาครัฐให้การสนับสนุน โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่อีกจำนวนมาก ดังนั้น ทำให้บริษัท ฯ มีโอกาสได้ร้บงานต่อเนื่อง

ขณะที่ INSET เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจร มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 13 ปี และมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เริ่มจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และวางระบบโครงข่าย รวมไปถึงการให้บริการรับซ่อมบำรุงอีกด้วย ซึ่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในตอนนี้ มีเพียง INSET เท่านั้นที่สามารถให้บริการแบบครบวงจร

ทั้งนี้ INSET จะมีทุนจดทะเบียนหลังไอพีโอ อยู่ที่ระดับ 280 ล้านบาท ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 146 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.07% ของหุ้นทั้งหมด โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.69 บาท มูลค่าการระดมทุนประมาณ 292.74 ล้านบาท

สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินไปใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 793 ล้านบาท และโครงการ Google Station-WIFI มูลค่าโครงการประมาณ 200 กว่าล้านบาท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการระดมทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท ฯ มีเงินทุนสนับสนุนการเติบโตเพิ่มขึ้น

“ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” กรรมการผู้จัดการ INSET กล่าวว่า หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาด mai จะทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือทั้งจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการมีฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน จะทำให้มีแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

      ดาต้า เซ็นเตอร์

“หุ้น INSET มีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นหุ้น Growth Stock เพราะมีการเติบโตได้ต่อเนื่องในระดับ 10-20% ต่อปี ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้แล้วประมาณ 2.7 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ต่อไปได้อีก 2 ปี ขณะที่มีงานที่รอประมูลร่วมกันกับพันธมิตรรายใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีกจำนวนมาก ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตในอนาคต” ศักดิ์บวรกล่าว

หากพิจารณาในส่วนฐานะการเงินที่ผ่านมา พบว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยจากปี 59 มีรายได้รวมจาก 451.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1 พันล้านบาทในปี 61 และครึ่งปีแรกของปี 62 รายได้รวมอยู่ที่ 577.69 ล้านบาท ขณะที่ในปี 59 มีกำไรสุทธิ 43.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 94.56 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 62 อยู่ที่ 46.57 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 9-12% ซึ่งครึ่งปีแรกของปี62 อยู่ที่ 8.06% ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำเพียง 1 เท่า ส่วนใหญ่เป็นหนี้ทางการค้าเท่านั้น

ในด้านของสัดส่วนรายได้ ส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสัดส่วน 85% ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม 10% ซ่อมบำรุงและอื่นๆ 5% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ซ่อมบำรุงให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอหรือ Recurring Income และจะเป็นการรักษาสมดุลของรายได้ ลดความผันผวน ซึ่งจะทำให้โครงสร้างรายได้ มีเสถียรภาพอย่างมั่นคง

ขณะเดียวกัน INSET ยังครบเครื่อง ในด้านบุคลากร โดยบริษัทมีผู้บริหาร และพนักงานที่มีความสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานได้ตรงตามเวลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการส่วนใหญ่สามารถทำเสร็จก่อนครบกำหนด จึงให้ได้รับวางใจจากพันธมิตร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทำให้มีโอกาสได้รับงานต่อเนื่อง

นอกจากนี้หากพิจารณาในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะเห็นว่า กลุ่มตระกูลพุกกะณะสุต ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นภายหลังจากไอพีโอสูงสุดในสัดส่วน 49.21% ขณะที่ผู้ถือหุ้นอันดับถัดมาจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยกัน จึงมีความมั่นคงและมั่นใจได้ว่าจะถือลงทุนในระยะยาว

ดังนั้น จากข้อมูลในด้านต่างๆจะเห็นว่า INSET เป็นหุ้นมีความครบเครื่องพื้นฐานดี มีอนาคตและเชื่อว่าจากนี้ไปจะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้สมกับสโกแกนบริษัทฯ ที่ยึดถือไว้เป็นนโยบายหลักของการทำงาน คือ ผลงานที่ดี ด้องทำให้ได้เกินความคาดหวังเสมอ……

 

งานติดตั้งเสาโทรคมนาคม