10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี หน่วย : %   10 … อ่านเพิ่มเติม 10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2562