จี้ตลาดปรับเกณฑ์ เอื้อต่างชาติได้เปรียบรายย่อย

จี้ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์ ลดความได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่างนักลงทุนไทย-สถาบันต่างประเทศ ห่วงรายย่อยหายไปจากตลาด