Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KTAM เสิร์ฟเทอมฟันด์ตราสารหนี้ตปท. 12 เดือนชู 1.62% ต่อปี

KTAM เสิร์ฟเทอมฟันด์ตราสารหนี้ตปท. 12 เดือนชู 1.62% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย เสิร์ฟเทอมฟันด์ต่างประเทศ อายุ 12 เดือน จ่ายผลตอบแทน 1.62% ต่อปี ขายตั้งแต่วันนี้-5 พ.ย.62 เหมาะสำหรับนักลงทุนหวังผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก กระจายการลงทุนท่ามกลางตลาดหุ้นผันผวน

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 259 (KTFF259) รหัสกองทุน KSL (เค เอส แอล) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พ.ย.2562 อายุโครงการ 12 เดือน เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งประกอบด้วย เงินฝากประจำ AGRICULTURAL BANK CHI, CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA, QATAR NATIONAL BANKม AL AHLI BANK, COMMERCIAL BANK PQSC รวมถึง ตั๋วแลกเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย ผลตอบแทนโดยประมาณ 1.62% ต่อปี โดยบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 18-25 ตุลาคม 2562 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวในลักษณะ Pivoting โดยอัตราผลตอบแทนของตราสารระยะสั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโอกาส cut ดอกเบี้ยที่ลดลงหลังรัฐบาลทยอยออกนโยบายด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการผ่านวาระแรกของร่าง พรบ.งปม.ปี 2563

ในขณะที่ตราสารอายุคงเหลือตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปอัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวลดลงตามกระแส Risk off ของตลาดหุ้นไทยเริ่มจาก Outlook กลุ่มธนาคารนำโดย KBANK โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจำนวน 3,242 ล้านบาท สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล BREXIT ทิศทางของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ และการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวลดลงเกือบทุกช่วงอายุตามกระแส Risk off จากความกังวลเรื่องการเมืองในสหรัฐอเมริกากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอให้เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดี และความกังวลต่อความสำเร็จของการเจรจาการค้าในเดือนตุลาคมจากการที่ US เตรียมจำกัดการลงทุนในจีนและปลดบริษัทจีนออกจากการจดทะเบียนในตลาดหุ้น US โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 6 bps. มาอยู่ที่ 1.63% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 5 bps. มาอยู่ที่ 1.56% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 5 bps. มาอยู่ที่ 1.69% ต่อปี

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายน ความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามการค้า ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ความคืบหน้า Brexit การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองของสหรัฐอเมริกา

กองทุนประเภท Term Fund เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงสูงกว่าเงินฝากในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี แต่อาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น มีระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน และสามารถกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน