Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BAM เผยต่างชาติซื้อ IPO 10% กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาวติดโผ

BAM เผยต่างชาติซื้อ IPO 10% กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาวติดโผ

HoonSmart.com>> BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เริ่มซื้อขาย SET 16 ธ.ค.นี้ มาร์เก็ตแคป 5.27 หมื่นล้านบาท เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่   กองทุนฟื้นฟูฯ ถือ 41.46% บล.ยูบีเอส จำหน่ายหุ้นในต่างประเทศถือ 10.69% กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว ซื้อ 1.53%

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์  ในวันที่ 16 ธ.ค.2562

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เปิดเผยว่า BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมศักยภาพทางการเงินในการขยายธุรกิจโดยซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)มาบริหารในอนาคต และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้เทียบเท่าบริษัทเอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ BAM คงความเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ BAM 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถือหุ้น 41.46% 2) บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นในต่างประเทศ 10.69% และ 3) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 1.53% โดยเสนอขายหุ้นละ 17.50 บาท  พาร์หุ้นละ 5 บาท กำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ที่ 1.73 เท่า  หลังจ่ายปันผลระหว่างกาลจากงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62)

ทั้งนี้ BAM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่า  40%ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

BAM มีทุนชำระแล้ว 15,075 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5  บาท โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกรวม 1,765 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้น เดิมของกองทุนฟื้นฟูฯ 1,255 ล้านหุ้น หุ้นเพิ่มทุน 280 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) 230 ล้านหุ้น หากไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 230 ล้านหุ้น  มูลค่าเสนอขาย 26,862.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าระดมทุนของบริษัท 4,900 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ราคา IPO เท่ากับ 52,762.50 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย  และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย

BAM จัดตั้งขึ้นในปี 2542 ภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อบริหารจัดการ NPLs  และ NPAs ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ  (BBC) ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2540 และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ NPLs และ NPAs ที่ได้มาจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี จึงทำให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด และมีเครือข่ายมากที่สุดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

อ่านข่าว

BAM มั่นใจศักยภาพพร้อมเทรด 16 ธ.ค. โชว์ 9 เดือนกำไรพุ่ง 47% แตะ 4.9 พันลบ.

BAM ไตรมาส 3/62 กำไร 881 ลบ. งวด 9 เดือนโต 47.5% แตะ 4.9 พันลบ.

BAM เคาะขาย 17.50 บาท กระแสตอบรับแน่น พร้อมเทรด 16 ธ.ค.

กองทุนฟื้นฟูฯ ยันหนุน BAM ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO