Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ก.ล.ต.

ก.ล.ต.เชือดมาร์เก็ตติง 2 ราย ใช้บัญชีลูกค้าซื้อขายหุ้น

ก.ล.ต.เชือดผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย “โภไคย วงศ์ประสิทธิ์ศรี” และ “ธนะวรรธน์ คชพงษ์สิทธิโชค” ฐานใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 2 ปี 6 เดือน

ก.ล.ต.เพิ่มทางเลือกระดมทุน SME – Start UP ผ่านหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) ด้วยแนวทางกำกับดูแลลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง เพิ่มช่องทางการระดมทุนสำหรับกิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

ก.ล.ต. ลงนาม MoU 3 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี

ก.ล.ต. ร่วมกับกรมบังคับคดี และสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน เพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินเพื่อชำระค่าปรับทางแพ่งและอาญา เพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องอดีตผู้บริหาร IFEC

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดราย นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IFEC ขัดขวางและไม่ดำเนินการให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 1,110,042 บาท

ก.ล.ต. เตือนลงทุนเหรียญ Muay Thai Coin และ IPUX

ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลหรือไอซีโอราย Muay Thai Coin และ IPUX เนื่องจากไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ระบุเหรียญ SF ไม่ได้ขออนุญาต ICO เตือนระวังถูกชวนลงทุน

ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลหรือไอซีโอ ราย SF Capital (SFCP) เนื่องจากไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ล.ต.

ครม.เห็นชอบ “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เป็น เลขาฯ ก.ล.ต. มีผล 1 พ.ค. 62

ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีกองทุนรวม-ทรัสต์ลงทุนอสังหาฯ

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.62

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ Outsource เพิ่มความคล่องตัวดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินงานแทน (outsource) เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองเทียบเท่าระดับสากล เริ่มมีผลบังคับใช้ 16 พ.ย.61

1 2 3 12