Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำลงทุนให้ข้อมูลตั๋วบี/อีลูกค้าไม่ครบก่อนลงทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “ศรินธร คงสมบูรณ์” บล.เคที ซีมิโก้ เป็นเวลา 3 เดือน กรณีให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่แจ้งหรือให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

น้ำใจคนไทยในยุคดิจิทัล ใช้ Crowdfunding ร่วมบริจาคสู้ COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้อุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการรับมือกับ COVID-19 จึงเกิดโครงการรับบริจาคและระดมทุนเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ขึ้นมากมายและหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ การบริจาคผ่านระบบ Crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น…

ก.ล.ต.ผ่อนผันส่งงบรายปีบล.-ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกกระทบโควิด

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ผ่อนผันเวลาการประกาศและการนำส่งงบการเงินรายปี ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นและไม่สามารถขออนุมัติงบการเงินดังกล่าวได้

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ให้ความเห็นชอบ ICO Portal เพิ่มความยืดหยุ่นลงทุนพัฒนาระบบงาน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)* สร้างความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนพัฒนาระบบของผู้ยื่นคำขอ เพิ่มความชัดเจนในการกำกับดูแลด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย.63

ก.ล.ต.จ่อออกประกาศบทนิยาม ‘ผู้บริหาร-กิจการในกลุ่ม’ ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกำหนดคำนิยาม “ผู้บริหาร” และ “กิจการในกลุ่ม” เพื่อความชัดเจนและป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับด้านหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

ก.ล.ต.ลงโทษผู้บริหารบลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน “เจอเรมี เลคห์เมียร์ คิง” ขณะกระทำผิดนั่ง CEO-ผู้จัดการกองทุนบลจ.สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ เป็นเวลา 10 ปี กรณีมีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ละเลยการกำกับดูแล ระบบงานบริษัทบกพร่องหลายกรณี ทั้งเพิกถอนความเห็นชอบการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบล.เป็นเวลา 5 ปี และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลา 10 ปี

ก.ล.ต.อนุมัติตั้ง SSF เพิ่ม 1 กอง รวม 18 กองพร้อมขาย 1 เม.ย.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. อนุมัติจัดตั้ง “กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน” แล้ว 18 กองทุน จาก บลจ. 14 แห่ง เสนอขายตั้งแต่ 1 เม.ย.นี้ ตามมติครม.เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีกองทุน SSF ลงทุนหุ้นไม่เกิน 200,000 บาท เพิ่มความเชื่อมั่นตลาดทุน

ก.ล.ต.ย้ำบจ.ถูกกระทบ COVID-19 เลื่อนประชุมผถห.ประจำปีได้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ชี้แจงบริษัทจดทะเบียนสามารถเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้

ก.ล.ต.เชื่อมั่นมาตรการธปท.-ก.ล.ต.ช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนตราสารหนี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เชื่อมั่นมาตรการ ธปท.และก.ล.ต. ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ เผยยังไม่มีกองทุนตราสารหนี้กู้ยืมเกิน 10% ของ NAV

1 2 3 34