Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ชี้อดีต 11 กก. EARTH ถูกกล่าวโทษ กท.พาณิชย์ยังไม่รับจดทะเบียน

ก.ล.ต.เผยอดีตกรรมการ 11 รายของ EARTH มีลักษณะต้องห้ามและไม่มีผลผูกพันบริษัท แจ้งเรื่องต่อกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ได้รับจดทะเบียนเป็นกรรมการ หลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระพิเศษชงบอร์ดอนุมัติให้กรรมการชุดเดิม 11 คนกลับมาเป็นกรรมการและบริหารงานของบริษัท

ก.ล.ต.เฮียริ่งวางเกณฑ์คัดเลือก “กรรมการ” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระที่ดูแลประโยชน์โดยรวมของสาธารณะ

ก.ล.ต.เพิกถอนไลเซ่นส์มาร์เก็ตติ้ง 10 ปีหลอกลูกค้าซื้อหุ้นไม่คืนเงิน

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการสาขาและผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน “ณัฎนิชา ปาระมี” ขณะกระทำความผิดสังกัดบล.แอพเพิล เวลธ์ เป็นเวลา 10 ปี หลอกลูกค้าซื้อหุ้น IPO เอาเงินเข้าบัญชีตัวเอง ยืมหุ้นและเงินลูกค้าอ้างไปลงทุนแบ่งกำไร

ก.ล.ต. เตรียมยืดหยุ่นเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย

ก.ล.ต.วางกติกาผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายงานข้อมูลซื้อขาย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการนำส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ในการติดตามและกำกับดูแล รวมถึงลดภาระการนำส่งข้อมูลเป็นรายกรณี

ก.ล.ต.หนุนผู้ลงทุนมีตัวช่วย “วางแผน” จัดสรรการลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์สนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยด้านการวางแผนจัดสรรการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีตัวช่วยและทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก.ล.ต. เล็งเปิดเสรีเว็บให้คำแนะนำลงทุนแบบ Crowdsourcing

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเว้นการกำกับดูแลการผู้ให้คำแนะนำลงทุนภายใต้ระบบ Crowdsourcing ไม่เข้าข่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอและเข้าถึงง่าย เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวม

ก.ล.ต. พร้อมลงดาบพนักงาน หากมีเอี่ยวคดีหลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศ

ก.ล.ต. ยืนยันจะลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด หากพนักงานมีเอี่ยวคดีหลอกประชาชนลงทุนหุ้นต่างประเทศ หลังพบผู้ต้องหาฉ้อโกงอ้างเป็น “ลูกรองประธาน” ที่แท้เป็น “ลูกพนักงาน” พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตคนชวนลงทุนก่อนตัดสินใจ

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เงินกองทุนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของลูกค้า และความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

ก.ล.ต. มีแนวคิดเพิ่ม “ผู้ดูแลกองทุน” เพื่อประโยชน์ผู้ถือหน่วย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงกลไกติดตามดูแลการจัดการกองทุน โดยให้ บลจ. เพิ่ม “ผู้ทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม” เพื่อดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

1 2 3 14