ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดฯ จัด “Angel Investing Day” เปิดโอกาส Startup ลงทุนผ่าน “LiVE Platform”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป (LiVE) จัดงาน “Angel Investing Day โอกาสใหม่ของผู้ลงทุน สนับสนุน Startup ให้เติบโต”สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการลงทุนในธุรกิจ Startup ผ่าน “LiVE Platform” พร้อมสร้างความเข้าใจด้านความเสี่ยงของธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นทางเลือกในการลงทุนรูปแบบหนึ่ง วันที่ 19 ส.ค.นี้

นักศึกษาหอการค้าไทยคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

ตลาดหลกทรัพย์ฯ มอบรางวัล “สัจจา ดวงชัยอยู่สุข” นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หอการค้าไทย คว้ารางวัลวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2560

ตลท.ผนึกพันธมิตรลดโลกร้อน เปิดตัวโครงการ “Care the Bear”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 22 องค์กรพันธมิตร เปิดโครงการ “Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event” ส่งเสริม บจ. ลดปัญหาโลกร้อนด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ สอดรับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ขยายสู่พันธมิตรในวงกว้าง คาดลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 2,000 ไร่

ตลาดฯ จัดงาน SET Social Impact Fair 2018: ผ้าเปลี่ยนโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม เอ็ม บี เค จัดงาน “SET Social Impact Fair 2018: ผ้าเปลี่ยนโลก” 20-24 มิ.ย.นี้ เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ 16 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมทอมือ ที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางสังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน 19 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมใช้เครื่องหมาย “C” 2 ก.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมใช้เกณฑ์เครื่องหมาย C กับบจ.เสี่ยงด้านฐานะการเงิน งบ เตือนผู้ลงทุนเพิ่มระมัดระวัง

1 20 21 22 23