ปัญหาการเงิน

เอไอเอเผยผลวิจัย คนไทยเผชิญปัญหาการเงิน เมื่อเป็นโรคร้ายแรง

เอไอเอ พบคนไทยเผชิญปัญหาหนักในด้าน “ความเหลื่อมล้ำทางการเงิน” โดยเงินออม รวมถึงประกันชีวิตและประกันภัยที่มีอยู่ และการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐอาจไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคร้ายแรงอื่นๆ